Zespół

Kancelaria powstała w listopadzie 2022 r. Zarówno radca prawny Krzysztof Żabiński, jak również radca prawny Maria Nałęcz-Bachurska prowadzą indywidualne kancelarie w Słupsku, jednak zdecydowali się razem, w ramach spółki, otworzyć na rynek sławieński, mając na uwadze potrzeby mieszkańców w dostępie do usług prawniczych.

Maria Nałęcz - Bachurska radca prawny

Studia prawnicze ukończyłam na renomowanej uczelni jaką jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, później, na tej samej uczelni, ukończyłam studia  podyplomowe z zakresu prawa podatkowego. Po przeprowadzeniu się do Słupska, rozpoczęłam aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie, a w międzyczasie, jako duży zwolennik ugód, ukończyłam szkolenie z zakresu mediacji, które upoważniło mnie do wpisania się na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Od 2018 r., po zdanym egzaminie zawodowym, wykonuję zawód radcy prawnego będąc wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem KO-879.

Do kręgu moich zainteresowań należy szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym spadkowe, rodzinne, administracyjne oraz sądowoadministracyjne.

Krzysztof Żabiński radca prawny

Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Następnie odbyłem aplikację radcowską, która zakończyła się zdaniem przeze mnie egzaminu radcowskiego. Od 2017 roku jestem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem KO-848 i wykonuję zawód radcy prawnego. W 2019 r. ukończyłem studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych. Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu radcy prawnego nabywałem doświadczenie pracując również w kancelarii notarialnej oraz w sądzie jako asystent sędziego. 

Specjalizuję się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego (prawa spółek), wspólnot mieszkaniowych oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców.

Zakres usług

Prawo rodzinne

 • prowadzimy spotkania mediacyjne – wypracowujemy porozumienia rodzicielskie oraz ugody w przedmiocie podziału majątku wspólnego,
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach rozwodowych i o separację,
 • zabezpieczamy roszczenia alimentacyjne oraz sposób uregulowania kontaktów z dziećmi,
 • prowadzimy sprawy o pozbawienie, ograniczenie oraz ustalenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • reprezentujemy naszych Klientów w sporach o podział majątku wspólnego, rozliczając przy tym nakłady – w tym wkłady mieszkaniowe.

Prawo cywilne, w tym spadkowe

 • opracowujemy umowy cywilnoprawne,
 • zajmujemy się kompleksową windykacją należności,
 • dochodzimy w sporach sądowych należności,
 • prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie  testamentu, sprawy o zachowek oraz dział spadku),

Prawo pracy

 • zajmujemy się prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
 • sporządzamy regulaminy pracy i inne dokumenty związane z prawem pracy,
 • zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z prawem pracy,
 • kompleksowo doradzamy w zakresie prawa pracy.

Prawo administracyjne oraz sądowo-administracyjne

 • obsługujemy Klientów korporacyjnych w zakresie prawa administracyjnego,
 • reprezentujemy w postępowaniach przez sądami administracyjnymi,
 • przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych,
 • prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.

Sprawy frankowe

 • prowadzimy spory sądowe w sporach dotyczących tzw. spraw frankowych o ustalenie nieważności umów bankowych i zapłatę.

Prawo farmaceutyczne

 • kompleksowa obsługa i doradztwo dla aptek i farmaceutów,
 • reprezentacja przed WIF i GIF w zakresie pozwoleń, zakazu reklamy działalności aptek, nałożonych kar.

Prawo karne

 • zajmujemy się reprezentacją pokrzywdzonych w sprawach karnych,
 • bronimy podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżonych na etapie postępowania sądowego.

Dochodzenie odszkodowań

 • zajmujemy się kompleksową likwidacją szkód osobowych i majątkowych, od etapu likwidacji szkody przed ubezpieczycielem po spór sądowy,
 • dochodzimy zadośćuczynień za śmierć osoby najbliższej

Prawo spółek

 • zakładanie i bieżąca obsługa spółek
 • wpisy i zmiany wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • udział w zgromadzeniach wspólników
 • zaskarżanie podjętych uchwał
 • skargi na postanowienia sądu rejestrowego o ukaraniu grzywną

Mediacje

zajmujemy się także prowadzeniem mediacji z zakresu spraw cywilnych, pracowniczych, rodzinnych i gospodarczych. Radca prawny Maria Nałęcz-Bachurska jest certyfikowanym mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Słupsku.

r.pr.Maria Nałęcz - Bachurska

r.pr.Krzysztof Żabiński

Biuro: